Kompletní organizace výběrového řízení

Poskytneme zázemí, poradenství a objektivní názor.

Výběr kvalitního zaměstnance je zásadní rozhodnutí a tento proces je velmi individuální. Existují obecná doporučení, nicméně vždy záleží na typu organizace a obsazované pracovní pozici. Cílem výběrového řízení je získání vhodného kandidáta do řad svých zaměstnanců. V případě potřeby jsme schopni tento proces kompletně zorganizovat. Jestliže nemáte k dispozici prostory pro konání osobních setkání, tyto prostory zajistíme a Vámi vybrané uchazeče pozveme do výběrového řízení.

Pohovor bývá zpravidla veden jedním pracovníkem za přítomnosti více posuzovatelů a může být členěno do několika kol. Je žádoucí, aby u pohovoru byl přítomen budoucí nadřízený či zástupce oddělení, pro které se pracovník vybírá. Cílem těchto setkání je získání doplňujících informací o uchazečích.

My, jako agentura se můžeme pohovoru účastnit jako přísedící, který do výběrového řízení nebude zasahovat nebo jen v minimální míře, nebo můžeme celý pohovor vést a Vy budete mít prostor pro pozorování uchazečů a doplňující dotazy. Po skončení pohovorů jsme Vám schopni poskytnout zpětnou vazbu na každého uchazeče a další úhel pohledu. Vždy záleží na individuální dohodě s Vámi, jakým způsobem si přejete výběrové řízení zorganizovat.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Dalším použitím webu s tím souhlasíte. ... zobrazit podrobnosti

Souhlasím ×