Uděluji tímto souhlas společnosti Job Network s.r.o, se sídlem Brně (Žabovřesky), Bráfova 3070/9a, 616 00, IČ: 03140016, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, aby zpracovávala, shromažďovala a uchovávala osobní údaje za účelem prezentace potenciálním zaměstnavatelům, zprostředkování zaměstnání a nabídky budoucích pracovních příležitostí. Jedná se zejména o základní osobní údaje (jméno a příjmení, datum a místo narození, občanství), kontaktní údaje (telefon, e-mail, bydliště), údaje o získanému vzdělání a praxi údaje o ostatních znalostech a dovednostech a jiné údaje, které jsem poskytl/a formou životopisu (včetně jeho elektronické podoby) nebo při osobním či telefonickém pohovoru.

Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.

Souhlasím s předáním zpracovaných osobních informací třetím osobám (potenciálním zaměstnavatelům), kteří jako správci mohou tyto informace dále zpracovávat za účelem probíhajícího výběrového řízení a za účelem vytvoření pracovní nabídky.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, vyžádat si kopii zpracovaných osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.